L'AVPTP al·lega que les alternatives de traçat sobre el TRAM a Sant Joan no complixen les directrius del PMoMe i demana un recorregut curt i directe

Valencià 26 maig 2022

L’Associació Valenciana pel Transport Públic considera imprescindible un traçat basat en el projecte original per l’avinguda Pintor Pérez Gil i proposa una alternativa que dona servici també a Nou Nazareth.


L’Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP) ha presentat al·legacions a l’estudi informatiu de la futura línia del Tram a Sant Joan d’Alacant i Mutxamel, en el seu tram entre l’entorn del camp de golf i l’entrada de Sant Joan, per tal de reclamar un traçat directe i ràpid que es convertisca en una millor alternativa de transport per a santjoaners i mutxamelers.

Esta nova línia sempre s’havia projectat amb l’objectiu de millorar la comunicació entre Alacant i els nuclis de Sant Joan i Mutxamel, però després d’una sol·licitud feta per l’Ajuntament d’Alacant perquè es considerara un traçat que també donara servei al PAU 5, l’estudi informatiu encarregat per la Generalitat només contempla variants excessivament llargues i tortuoses que travessen este barri, descartant de bestreta el recorregut més curt i directe plantejat originalment per l’avinguda Pintor Pérez Gil.

L’AVPTP denuncia que un traçat tan llarg en desviar-se pel PAU 5 ja naix amb temps de viatge majors que els de l’actual línia 23 d’autobús, de manera que la nova línia de tramvia no seria una opció real per a Sant Joan i Mutxamel i, sobretot, és un traçat completament oposat a les directrius del Pla de Mobilitat Metropolitana (PMoMe) d’Alacant-Elx. El PMoMe, en les seues propostes INF05 i INF13, determina la necessitat d’una opció de transport directa i ràpida entre Alacant i els nuclis de Sant Joan i Mutxamel per tal de competir contra el vehicle privat, proposant inclús servicis exprés amb poques parades intermèdies per tal de reduir el temps de viatge i incrementar la seua competitivitat. Les alternatives valorades a l’estudi informatiu no aborden este objectiu, on cap d’elles baixa dels 43 minuts de temps total per a un recorregut des del centre d’Alacant fins a l’hospital de Sant Joan enfront dels 14 minuts que es tarda en vehicle privat.

Així, en les al·legacions l’associació ha sol·licitat que es complete l’estudi informatiu per avaluar en profunditat el recorregut directe per l’avinguda Pintor Pérez Gil (l’anomenada alternativa 3, que en l’estudi és descartada sense haver-se analitzat) i puga ser comparat amb la resta de les opcions i escollit finalment com el més apropiat.

A més, tots els traçats que presenta l’estudi informatiu també inclouen, en sentit d’Alacant a Sant Joan, un gran bucle d’uns 2 km que passa prop de la parada Costa Blanca i per Pl. La Coruña i Instituto per tal de poder enfilar després l’avinguda de les Nacions. L’AVPTP demana que es descarte completament aquesta solució que només contribuïx a empitjorar encara més els temps de viatge i es busquen altres alternatives més adequades siga quin siga el traçat escollit finalment.

La visió dels membres de l’associació és que per a comparar les diferents opcions cal estudiar la mobilitat a escala global i tenint en compte altres mitjans de transport, i no només el de la línia que es pretén construir. Un argument que s’ha utilitzat per a descartar el traçat directe és que la demanda seria insuficient només amb les poblacions de Sant Joan i Mutxamel i que caldria cobrir també el PAU 5 i Nou Nazareth perquè fora suficient, però això no té en compte que, amb temps de trajecte de 45 minuts, la gran majoria de santjoaners i mutxamelers seguirien optant per l’autobús o el vehicle privat, de manera que tampoc entrarien en la demanda de la línia. A l’estudi informatiu tampoc s’ha tingut en compte la influència d’altres mitjans de transport.

Proposta alternativa en la part final acostant-se a Nou Nazareth

Però com que, naturalment, els veïns del PAU 5 i de Nou Nazareth mereixen un bon transport públic igual que qualsevol altre barri i així ho defensa l’associació, l’AVPTP proposa una alternativa en la qual la línia a Sant Joan, després d’un imprescindible recorregut directe per l’avinguda Pintor Pérez Gil, discórrega des de l’hospital cap a Nou Nazareth i després cap a Benimagrell i Sant Joan (i no des de Nou Nazareth cap a l’hospital i en acabant tornant arrere cap a Sant Joan, com es proposa en l’estudi informatiu), donat que això no afegiria molt de temps al trajecte i sí que oferiria cobertura als futurs veïns de Nou Nazareth, un dels motius pels quals es va modificar el traçat original.

Per al PAU 5, es considera que se li ha de donar solució de transport en un altre projecte diferent, sent una opció una línia de bus com la que l’associació va suggerir l’any passat en les al·legacions al projecte d’autobús urbà d’Alacant; una altra una variant de l'L3 que passara per dins del barri; o una prolongació del bucle de l'L4 i l'L5.

Proposta de traçat considerada més adient per a satisfer totes les necessitats.

Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, l’AVPTP s’uneix a moltes altres entitats i institucions que també han presentat al·legacions en contra del projecte presentat i espera que el traçat de la línia del Tram a Sant Joan siga reconsiderat a un nivell fonamental i es prioritze una connexió ràpida i directa a Sant Joan i Mutxamel tal com marca el PMoMe, sense perjudici que al PAU 5 se li puga proporcionar un servei de transport públic igualment competitiu d’altres maneres.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.