L'AVPTP demana la creació d'una autoritat metropolitana del transport en Alacant

Valencià 24 febr. 2020

En aquests moments, l’Ajuntament d’Alacant es troba definint el futur de la gestió del servei d’autobusos urbans de la ciutat, actualment operat per Masatusa en forma de concessió des de l’any 1969, fa ja més de mig segle. Des de l’Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP) volem manifestar la nostra opinió davant d’aquesta situació.

Reivindiquem el transport urbà col·lectiu com una necessitat pública i, com a tal, considerem que la seua gestió hauria de ser estrictament directa per a oferir un servei més eficaç. A més, el risc operacional es troba en constant disminució pel context actual d’emergència climàtica, en el qual el transport col·lectiu està cridat a ser un element clau i indispensable del funcionament de la ciutat.

No obstant això, som conscients de les dificultats econòmiques i organitzatives d’assumir de forma directa aquest servei en un termini tan breu, abans de finalitzar la pròrroga de la concessió. Per tant, estimem que si, almenys durant un temps, s’ha de recórrer a l’actual model de col·laboració pública i privada, hem d’aprofitar l’ocasió per a millorar la gestió del servei.

Actualment, els diferents modes de transport públic de la ciutat estan integrats en un sistema tarifari únic conegut com a TAM (Transporte Alicante Metropolitano), amb origen en un conveni firmat el 1999 entre l’Ajuntament d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Aquest conveni afecta tant als transports urbans d’Alacant (dependents de Masatusa) com als serveis interurbans entre Alacant i els municipis de Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel i el Campello (servits tant per les concessions de la Generalitat a La Alcoyana com per l’actual servei del TRAM).

Encara que el conveni contemplava l’extensió a més zones i la incorporació d’altres ajuntaments, mai no s’ha arribat a materialitzar cap d’ambdues qüestions en direcció a un marc real d’integració. Així, el sistema TAM, que es manté tot i la no renovació del conveni des de 2012, presenta una gran complexitat jurídica que impedeix gestionar de forma eficient els transports de la ciutat d’Alacant i la seua àrea metropolitana.

Més enllà de la tarifa única, no s’ha aconseguit crear la unitat dels serveis de transport ni urbans ni interurbans, i la xarxa presenta deficiències en l'àmbit metropolità que calen ser solucionades. De fet, trobem la paradoxa de no poder-se transbordar entre transports interurbans i urbans de municipis diferents al d’origen i pertanyents al TAM, ja que cada municipi compta amb els seus propis abonaments.

Per això, en l’AVPTP pensem que és el moment de superar el model actual i avançar cap a un altre en forma d’autoritat metropolitana del transport, integrada per totes les Administracions titulars de concessions de transport públic. Aquesta fórmula permetria, entre altres qüestions:

  • La planificació conjunta de tota la xarxa comarcal, evitant conflictes per la presa de decisions unilaterals.
  • La integració tarifària real, amb la creació d’abonaments unificats per a tot el sistema de transport.
  • La millora en l’auditoria i control públics del servei de transports metropolitans.
  • La coordinació dels serveis de transport en l’àmbit metropolità de forma transparent, organitzada i legalment simplificada, i evitar successius i constants convenis entre les diferents administracions i les diferents empreses concessionàries.
  • La creació d’una identitat («marca única») identificable per als habitants de la ciutat i els seus voltants que cohesione els diferents modes de transport en una gran xarxa.

Per tant, demanem que s’aprofite la conjuntura per a conformar aquesta autoritat metropolitana del transport o, com a mínim, que es treballe paral·lelament en la creació d’aquest ens i es tinga en consideració a l’hora de licitar la concessió en aquells aspectes dels plecs de prescripcions que ho requerisquen.

La futura llei del finançament del transport públic estatal, unes de les principals reivindicacions de l’Associació, és una promesa del nou govern estatal del PSOE i Unides Podem, ja que està contemplada en el programa de govern. Aquesta llei hauria de contemplar que les autoritats de transport de les àrees metropolitanes reben una subvenció per a poder portar a terme el seu propòsit, més encara davant de l’emergència climàtica que han declarat els governs i parlaments estatals i autonòmics.

L’alcalde d’Alacant, en l’actualitat president de la Mancomunitat de l’Alacantí, ha de cuidar el bon funcionament d’aquesta institució, promovent el diàleg entre municipis i avançant cap a la col·laboració. Per això, el municipi d’Alacant hauria de liderar la creació d’aquest organisme, que no deixa de seguir les petjades de les àrees metropolitanes espanyoles a l’avantguarda, i l’expansió real a tota la xarxa comarcal, amb una perspectiva d’integració i accessibilitat.

Així mateix, aquesta col·laboració hauria de tindre el suport total de l'administració autonòmica, en especial la de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, perquè aquesta integració estiga emmarcada en un àmbit de coordinació en l'àmbit autonòmic, permetent adoptar acords de gestió a nivells superiors a l'àmbit metropolità.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.